HomeDienstenEDNL LiftsystemenEDNL Sense
EDNL Liftsystemen
EDNL Sense
Universele monitoring

EDNL Sense

Universele monitoring

De EDNL Sense monitoringsmodule is een universele module die met een groot aantal liftbesturingen via een datakoppeling kan communiceren. De EDNL Sense ontvangt hierdoor de meest betrouwbare informatie direct uit de liftbesturing zonder dat het noodzakelijk is externe sensoren te plaatsen. 

Monitoring via EDNL Sense zorgt voor een optimaal inzicht in de technische staat en beschikbaarheid van de liftinstallatie en biedt daardoor grote voordelen voor alle rond de liftinstallatie betrokken partijen.

Real-time

De Sense data kan worden gebruikt om real-time te bepalen of een liftinstallatie beschikbaar is om te gebruiken of dat deze niet te gebruiken is door bijvoorbeeld een storing of werkzaamheden. Sense ontvangt eventuele informatie over een storing van de liftbesturing en geeft deze direct door aan de partijen voor wie deze informatie nuttig is. Dit kan de liftinstallateur zijn maar ook een beheerder, gebruikers etc.

Historisch

De Sense data kan ook worden gebruikt om het gebruik van de lift te bepalen zoals aantal ritten, stops per stopplaats, deurbewegingen per stopplaats en optioneel het energieverbruik van de lift. Op basis van deze informatie kunnen onderhoudsplanningen en meerjarenbegrotingen worden opgesteld.

Bezoeken

Het touch-screen bevat een vragenstructuur voor de bezoeker zoals bijvoorbeeld monteur of inspecteur. De bezoekinformatie biedt inzicht in het aantal bezoeken aan de installatie zoals voor onderhoud, storingen en keuringen.

Data

De data kan zichtbaar worden gemaakt in ons LiftStatus platform maar ook via een softwarekoppeling worden gedeeld zodat de data zo efficient mogelijk gebruikt kan worden. Zo is in combinatie met de gebruiksdata zoals het aantal ritten via het LiftStatus portal duidelijk inzichtelijk te maken of het onderhoud aan de liftinstallatie overeenkomt met het gebruik.